Wyburzanie i rozbiórka budynku – co powinniśmy wiedzieć?

Wyburzenie oraz rozbiórka jest to demontaż oraz usunięcie z przestrzeni istniejącego budynku lub jego części. Rozbiórka oraz wyburzanie są robotami budowlanymi, których przepisy są określone w Prawie Budowlanym. Podobnie jak w przypadku budowy, także podczas rozbiórki musi być prowadzony dziennik. 

WyburzeniaWyburzenia są robotami budowlanym, na których wykonanie należy otrzymać pozwolenie na budowę. Jednak istnieje kilka wyjątków, kiedy wystarczy zgłosić chęć prowadzenia rozbiórki. Bez pozwolenia można rozbierać obiekty, które także bez takowego zostały wybudowane.

Zgłoszenia w urzędzie rozbiórki oraz wyburzenia potrzebują roboty na budynkach do 8 metrów, do tego budynek stoi od granicy działki w odległości minimum połowy jej wysokości. Poza tym taki budynek nie może być wpisany na listę zabytków, ani nie może być objęty ochrona konserwatora. W takim przypadku wystarczy tylko zgłosić chęć rozbiórki w starostwie powiatowym.

W zgłoszeniu o chęci rozbiórki należy umieścić informacje o rodzaju, zakresie oraz sposobie prowadzenia prac rozbiórkowych oraz wyburzeniowych. Po zgłoszeniu prace można rozpocząć dopiero po upływie 30 dni. Jednak w urzędzie możemy otrzymać decyzję o sprzeciwie dotyczącym prowadzenia prac wyburzeniowych. Zgłoszenie jest ważne dwa lata, czasem także starosta może nałożyć obowiązek otrzymania pozwolenia na rozbiórkę. Dzieje się tak najczęściej, gdy dana robota może wpłynąć na pogorszenie się warunków wodnych, sanitarnych lub środowiskowych. Wyburzenia

Prace wyburzeniowe najczęściej przeprowadza się przy użyciu specjalnego sprzętu. Najczęściej takim sprzętem są:

  • koparki wyburzeniowe,
  • nożyce wyburzeniowe,
  • kule wyburzeniowe,
  • ładowarki,
  • samochody samowyładowcze.