Recykling tworzyw naturalnych – wsad do kompostowników

Recykling tworzyw naturalnych to tak zwane kompostowanie. Aby proces takiego rozkładu przebiegał bardzo szybko potrzebne są odpowiednie warunki do powstawania mikroorganizmów. W powstawaniu odpowiednich warunków bardzo pomocne może być wkładanie tak zwanych wsadów. Takie wsady pomagają w wytworzeniu odpowiedniej temperatury, tak by spowodować wyniszczenie tych złych organizmów, takich jak bakterie, wirusy lub drobnoustroje. Dlatego takie odpady jak odchody zwierzęce, resztki mięsa, czy produkty mleczne powinny być składowane tylko na skale przemysłową.