Obowiązek posiadania przez firmy transportowe przedstawiciela we Francji

Jak wiadomo, firmy transportowe, które wykonują transport (poza tranzytami) na terenie Francji, muszą przestrzegać ustawy Loi Macron, mówiącej o najniższej płacy minimalnej dla kierowców. Przewoźnicy, którzy oddelegowują kierowców do Francji, muszą wyznaczyć również odpowiedniego przedstawiciela, który będzie go reprezentował na terenie Francji oraz będzie pośredniczył między nim a służbami kontrolnymi. W przypadku niewyznaczenia przez przewoźnika przedstawiciela grożą mu surowe kary. Dzieje się tak również w przypadku nieprzestrzegania obowiązującej ustawy o płacy minimalnej oraz, kiedy kierowca nie przestrzega wymaganych zasad.

Transport a przedstawiciel we Francji

Wszyscy przewoźnicy muszą zarejestrować firmę oraz oddelegowanych kierowców do francuskiego Ministerstwa pracy. Wedle ustawy należy powołać przedstawiciela we Francji, który będzie pośredniczył między francuskimi urzędami, służbami, kierowcą a firmą transportową. Każdy kierowca, który wykonuje pracę we Francji, musi mieć przy sobie aktualne zaświadczenie o oddelegowaniu. W przypadku, kiedy kierowca nie ma przy sobie zaświadczenia podczas kontroli, zostanie nałożony na przewoźnika mandat w wysokości 750€. Doświadczone przedstawicielstwo we Francji potrzebne jest, by móc przestrzegać dynamicznie zmieniających się przepisów.

Firma transportowa musi mieć odpowiednią umowę lub akt, potwierdzający powołanie przedstawiciela. Przedstawiciel załatwia wszelkie niezbędne formalności we Francji, sporządza i przechowuje niezbędne dokumenty, reprezentuje przewoźnika. Podczas kontroli Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji pracy czy Żandarmerii przedstawiciel pośredniczy i uczestniczy w niej na każdym etapie. W przypadku wszelkich zdarzeń losowych firma transportowa może liczyć na interwencję francuskiego przedstawiciela. Przewoźnicy mogą liczyć również na kompleksową obsługę prawną. Przedstawiciel w żaden sposób nie odpowiada przed władzami francuskimi, zatem kiedy nie przestrzega on przepisów, odpowiedzialność karna spoczywa na przewoźniku. W związku z tym przewoźnik powinien sporządzić z przedstawicielem odpowiednią umowę, w której jego obowiązki zostaną uściślone.

Kogo przewoźnik może powołać na przedstawiciela we Francji? Przedstawicielem może być każda osoba fizyczna lub prawna, która ma odpowiednie kompetencje do wykonywania zadań we Francji. Przepisy mówią, że nawet 18 miesięcy po ustaniu umowy między przewoźnikiem a przedstawicielem ma on obowiązek reprezentowania przewoźnika oraz udzielać informacji na jego temat służbom kontrolnym. W przypadku nieposiadania przez przewoźnika swojego przedstawiciela we Francji i brak dokumentów świadczących o oddelegowaniu pracownika grozi mu kara mogąca sięgać 4000€.