Czego nie wyślesz w paczce do Niemiec (i innych krajów)?

Przepisy międzynarodowe określają, jakich towarów nie można przesyłać w paczkach zagranicznych, jest też dostępna lista rzeczy, jakich nie można wysyłać z Polski. Sprawdzenie, czy przesyłany przedmiot nie znajduje się na liście rzeczy zakazanych to obowiązek nadawcy, a kontrolę nad zawartością paczek sprawują urzędy celne. Dlatego warto wiedzieć, czego nie można włożyć np. do , Anglii czy Holandii. Te trzy kraje, jako posiadające duży odsetek polskich emigrantów, są częstą destynacją przesyłek.

W przesyłkach wysyłanych z Polski nie mogą się znaleźć:

 • Przedmioty niebezpieczne wg definicji IATA
 • Żywność i inne towary łatwo ulegające zepsuciu
 • Części ludzkiego ciała
 • Pieniądze
 • Żywe zwierzęta

Przed wysyłką należy również zorientować się, jakie przepisy dotyczące wwozu określonych towarów posiada kraj docelowy. Zwykle te regulacje obejmują:

 • Alkohol
 • Tytoń i wyroby tytoniowe
 • Środki odurzające
 • Kość słoniową
 • Materiały pornograficze
 • Nasiona
 • …i wiele innych

Z powodu tych regulacji należy sprawdzić, czy żaden z wysyłanych przedmiotów nie znajduje się na liście towarów zakazanych. Warto też pamiętać, że zarówno w podróży samolotem, jak i przy przekraczaniu granicy, obowiązują nieco inne przepisy. Nie zabierzemy więc na pokład np. lakieru do paznokci, który jest łatwopalny, ale jadąc na wycieczkę do Niemiec możemy zabrać ze sobą ograniczoną liczbę papierosów i alkoholu.

paczka do Niemiec